ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 226 items in 19 pages
2431 پاپ اسمیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/06/25
2429 شکاف کام و لب دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/06/25
2421 اکسیژن تراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/06/15
2418 پاتوژنز ، ارزیابی و درمانهای توانبخشی و دارویی در استئوپروزیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/04/27
2408 کاربردهای PGD در درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/05/20
2401 مراقبت های پرستاری در شیمی درمانی و پرتو درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/04/08
2400 مراقبت از کودکان مبتلا به صرع دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/04/08
2379 مراقبت از زخم های حاد مزمن دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/03/10
2377 گام به گام با درمان پالپ دندان های شیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/02/01
2376 سرطان مثانه و پروستات دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/02/01
2375 لیزر دیود در درمان هایپر پلازی های التهابی شایع مخاط دهان دانشگاه علوم پزشکی همدان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/06/25
2366 زایمان بی درد دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/02/07