ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
12
Page size:
select
 15 items in 2 pages
2441 سوء مزاج های معده دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/07/01
2408 کاربردهای PGD در درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/05/20
2377 گام به گام با درمان پالپ دندان های شیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/02/01
2376 سرطان مثانه و پروستات دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/02/01
2357 احیا پیشرفته بیمار ترومایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/12/20
2355 اندیکاسیون ها و تکنیک قراردادن روکش های استیل در دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/12/20
2350 حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/12/20
2323 احیاء پایه قلبی ریوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/11/25
2294 جستجوی شواهد پزشکی از پایگاه های اطلاعاتی Clinical Key و UpToDate دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/11/10
2276 عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/11/01
2271 مزایا و معایب کشیدن زودهنگام دندان های دائمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/10/05
2247 احیاء قلبی ریوی پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/09/15