ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
سوء مزاج های معده
از تاریخ 1396/07/01 لغایت 1399/07/01
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کاربردهای PGD در درمان ناباروری
از تاریخ 1396/05/20 لغایت 1399/05/20
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گام به گام با درمان پالپ دندان های شیری
از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1399/02/01
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سرطان مثانه و پروستات
از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1399/02/01
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 38 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید